keskiviikko 26. tammikuuta 2022

Vuosikokous 20.2.2022

 


Hämeen Shelttien vuosikokous järjestetään sunnuntaina 20.2.2022 klo 12:00 alkaen. Äänioikeuksien tarkastus aloitetaan klo 11:30. Kokous järjestetään Pohjois-Hämeen Kennelpiirin tiloissa osoitteessa Tampereentie 484, 33880 Lempäälä. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä palkitaan vuoden sheltti 2021 -kisan menestyneet, Hämeen Shelttien alueelta. Lisäksi käsitellään muutosehdotus Hämeen Sheltit ry:n sääntöihin:

Muutosehdotus vahvennetulla tekstillä.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen helmikuun loppuun mennessä.

Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii, kummassakin tapauksessa hallituksen kutsusta ja vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. 

Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta joko yhdistyksen kotisivuilla tai Shetlanninlammaskoirat-Shetland Sheepdogs  ry:n julkaisussa. Kokouksesta voidaan lisäksi tiedottaa yhdistyksen Facebook sivulla tai sähköpostilla.

Äänioikeuden tarkastus tapahtuu kutsussa ilmoitettuna aikana, jolloin äänestysliput jaetaan. Kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi (1) ääni. Etäosallistuminen on mahdollista, jos asiasta on erikseen kokouskutsussa mainittu. Valtakirjalla ei voi olla edustettuna. 

Kaikki ne asiat, joista eivät nämä säännöt toisin määrää ratkaistaan avoimella äänestyksellä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa, muissa asioissa puheenjohtajan mielipide. 

Kaikki Hämeen Shelttien jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen!